Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-12-17

 

Håll dig uppdaterad!

TechMail Hur håller du dig informerad om allt nytt? Känner du till att ett enkelt och billigt sätt är att prenumerera på nyhetsbrev, som sedan regelbundet dimper ner i eposten?

Här finns de tjugo största elektroniska nyhetsbreven. Av tabellen framgår det hur ofta de ges ut, hur många som prenumererar på dem och vad de har för innehåll. Alla är gratis. Många handlar om Datorer och Internet. Men här finns mycket också för mat- och vinglada, för tävlingslystna och för språkintresserade.

Klicka bara på namnet på publikationen och ange din epostadress så har du prenumererat. Det är lika lätt att sedan avsluta prenumerationen.

Bildkälla: TechMail


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips