Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-12-10

 

Poetisk blogg - Evas Dröm

Att blogga! Det liknar en förälskelse, en berusning, en sorts besatthet. Jag har drabbats av blogg-giftet. Så skriver Eva Ström i en artikel i Bloggportalen.

Eva Ström, poet, författare, litteratur- och konstkritiker, använder bloggen för dagliga tankar, iakttagelser, poetiska reflektioner, läsupplevelser från de välfyllda bokhyllorna, intryck från resor och litteraturkommentarer. Evas dröm är en daglig källa att ösa ur, t ex Trädgårdssoffan:

Av hela vår soliga värld
önskar jag blott en trädgårdssoffan
där en katt solar sig...

Just i denna trädgårdssoffan brukar en katt faktiskt sola sig, helt ovetande om att han illustrerar en dikt av Södergran. En stor och tjock strövarkatt med vit päls med svarta fläckar.
Hans självklara privilegium när han tar plats, hans suveränitet.


Eva tipsar också om en tysk webbplats, Lyrikline, där diktare och författare från olika länder läser ur sina verk. Man kan samtidigt se texten. Eva Ström har själv läst in dikter och vi kan också lyssna på Lars Gustafsson och Katarina Frostenson. Real Player krävs.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips