Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-07

 

IT kan göra vården mer effektiv och säkrare

"IT-tekniken innebär oanade möjligheter för patienterna - både de som är sjuka ofta och de som bara har kontakt då och då." Det sade Sveriges Kommuner och Landstings VD, Håkan Sörman, vid konferensenVitalis 2006 i Göteborg den 15 mars.

Han berättar i talet om de möjligheter som han ser framöver, när Sverige nu har fått en nationell IT-strategi nyligen för vårdområdet. Här finns mycket som kan bli användbart för seniorer.

Läs hela hans tal och se vad som är på gång - e-recept, mätutrustning hemma som kommunicerar med ens doktor, samordnade register, kvalitetsmätningar inom vården!

Nyckelord:

Bildkälla: Carelink Textkälla: Presstjänsten, Sveriges Kommuner och Landsting


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips