Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-03-10

 

Nu finns det en IT-strategi för vården

Nu har Sverige fått en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Den presenterades idag på regeringens hemsida, rejält försenad efter tidskrävande förankringsarbete bland berörda. Nu börjar det verkliga arbetet. Hela strategidokumentet går att läsa som pdf-fil.

Visionen i IT-strategin är viktig men den måste omsättas i handlingsplaner och de kommer att presenteras först om ett år.

Vision:
- Med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd får alla patienter
god och säker vård och bra service. Vårdpersonalen
kan ägna mer tid åt patienterna och anpassa vården
till varje patients behov. IT används som ett strategiskt
verktyg i alla delar av vården och de samlade vårdresurserna
utnyttjas på ett mer effektivt sätt:
- Medborgare, patienter och anhöriga har enkel tillgång
till allsidig information om vård och hälsa samt
om sin egen hälsosituation. De erbjuds bra service
och är delaktiga i vården utifrån individuella förutsättningar.
- Personal inom vård och omsorg har tillgång till välfungerande
och samverkande IT-stöd som garanterar
patientsäkerheten och underlättar deras dagliga
arbete.
- Ansvariga för vård och omsorg har ändamåls enliga
IT-stöd för att följa upp patientsäkerheten och
vårdens kvalitet samt för verksamhetsstyrning och
resursfördelning.


Computer Sweden har skrivit om IT-strategin och en mängd artiklar om IT i vården för den intresserade (se länkar längst ned i fönstret).

Svårigheterna med samordning av IT inom vården är många i Sveriges decentraliserade vårdsamhälle. Men eHälsa är ett viktigt Europeiskt område, som Sverige deltar i. Inte minst att bestämma kvalitetskraven på hälsosajterna.

Kommande vecka pågår en viktig IT-mässa i Göteborg, Vitalis, där många av de berörda vårdproducenterna deltar och kommer att diskutera hur man skall gå vidare med den nationella strategin inom vård- och omsorgsområdet. Snart kommer vi alltså att få veta mer om hur berörda parter tänker agera. Svårigheterna att komma fram längs den här vägen som regeringen valt pekar Forskning & Framsteg på i sin blogg.

Förslaget är mer patientorienterat än i de flesta andra länder, men innebär en onödig fördröjning, menar Mats Larson, tidigare vd för Carelink, i en artikel i Ny Teknik.

Nyckelord:

Textkällor: CS/Nya nationella it-strategin för vården presenterad; CS/IT-policyn är äntligen här; CS/Nya it-strategin - snömos eller tydliga besked?


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips