Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-05-27

 

Översättning på webben med AjaxTrans

AAR-Translator.se De flesta översättningstjänsterna på webben som är gratis översätter inte från huvudspråken till svenska ännu. Men om man kan litet engelska och vill förstå vad som står på t ex en spansk webbplats kan man använda en ny AJAX-översättare,AjaxTrans. Den översätter mellan engelska, spanska, tyska, italienska, portugisiska och franska.

När jag prövade den med en översättning från engelska till spanska gjorde den sitt jobb bättre än några av de översättare som jag har testat tidigare.

Välj det språk som du vill översätta ovanför det gröna textområdet. Välj sedan vilket språk som texten skall översättas till ovanför det blå textområdet. Skriv in texten och översättningen kommer omedelbart.

Man kan visserligen bara skriva in 150 bokstäver i taget. Men det går att upprepa proceduren tills man har fått allt översatt. Det är väl värt ett test!

Nyckelord: ,

Bildkälla: AAR Translator.se

via Nyhetsbrev nr 20, 2006 från INETmedia.nu


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips