Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-06-15

 

Datoriserade patientjournaler - ännu inte verklighet

SVTs program Uppdrag granskning visade nyligen på svårigheterna att införa datoriserade patientjournaler i sjukvården. Samma resultat framkommer i en ny avhandling från Handelshögskolan i Stockholm. Svårigheterna att införa journalsystemen hänger intimt samman med hur sjukvårdsarbetet förändras för de berörda.Och det tar tid att ställa om verksamheter.

Samtidigt framgår det tydligt hur viktigt det är att snabbt utveckla patientjournaler som följer patienterna. Patrik Midlöv visar i sin avhandling att detta är speciellt viktigt för äldre patienter, där det är vanligt att fel läkemedel skrivs ut till äldre just på grund av dålig samordning mellan olika delar av sjukvården.

Tipsa dina föräldrar och svärföräldrar om att göra noggranna medicinlistor som de bär med sig i plånboken och väskan. Var själv som anhörig informerad och vaksam - sjukvårdens system kommunicerar ännu inte med varandra. Uppgiften att få fungerande sjukvårdsjournaler som följer patienterna är tyvärr mycket mer komplicerad än sjukvården och IT-konsulter har insett.

Nyckelord:


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips