Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-06-06

 

Nationaldagen 06-06-06

Richard Ryan Vi får vänta i sextio år tills nationaldagens datum kommer att innehålla ytterligare en sexa. Under tiden finns här litet att läsa om varför nationaldagen infaller den 6 juni och hur nationaldagen brukar firas.

DNs fotografer har gjort ett musikbildspel dagen till ära.

Nyckelord: ,

Bildkälla: Sweden.se/Foto: Richard Ryan


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips