Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-06-12

 

IT i Vården - Svårare än anat

IT i vården IT i Vården är tänkt att avlasta sjukvårdspersonalen och ge dem mer tid för patienterna. IT-journaler, som skall följa oss patienter oberoende av var vi behöver vård, är en viktig satsning i regeringens nya nationella IT-strategi för vården.

Veckans Uppdrag granskning visar på de enorma svårigheter som sjukvården och IT-företag står inför, när de skall utveckla mycket komplexa system, vilket IT-journaler visar sig vara. Om du inte haft tillfälle att se Uppdrag granskning kan du se programmet på SVTs webbTV.

Reportageteamet bakom programmet skriver nu om sitt arbete med programmet, om sina efterforskningar och svårigheter att få tillgång till material och intervjuer till programmet.

Man kan också läsa om utvärderingen av IT-journalsystemet i den stora användarundersökningen av patientjournalprojektet Cosmic som företaget Cambio utvecklat. UsersAward har genomfört undersökningen 2006 och resultaten är skrämmande. (Se pdf-filen på 21 sidor Hela undersökningen från Usersaward under Dokument)

Leverantören Cambio slår ifrån sig kritiken, men inte särskilt övertygande.

Trots alla kunskaper om hur nya IT-system måste utvecklas i nära samverkan med användarna, kan vi läsa gång på gång om hur detta inte fungerar i praktiken, t ex hos Jonas Söderström. Måtte det här senaste Uppdrag granskning bli en viktig larmklocka för den dyrbara IT-satsningen inom vården!

Nyckelord: , ,

Bildkälla: SVT/Datasystemet hotar patientsäkerheten


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips