Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-06-17

 

Det sköna hos djur och natur

Tigerfjäril De mönster som vi kan se hos t ex fjärilar och zebror är exempel på hur betydelsefulla principerna för självorganisation är i naturen. Det vackra blir också det starka som överlever.

Forskaren Scott Camazine tar fantastiska bilder som studiematerial, när han fördjupar sig i hur självorganisationen i naturen fungerar för orkidéer, svampar, myror, fjärilar, zebror och bin.

Titta på bilderna, så förstår du hur kraftfull den här självorganisationen i biologiska system är i praktiken.

Nyckelord:

Bildkälla: Tigerfjäril©Scott Camazine


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips