Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-06-17

 

Krympande utrymme i storstäderna

Sabah, Malaysia Storstäderna i världen blir bara större och större med allt mindre livsrum för människorna - Mexico City, Tokyo, kinesiska storstäder. Fotot visar hur inhemska befolkningen i Sabah, Malaysia, tränger ihop sina hus, medan turister lockas till Malaysias tomma, natursköna stränder.

BBC News visar ett bildspel från olika delar i världen hur trängseln blir allt mer problematisk.

Nyckelord:

Bildkälla: BBC News

Uppdatering 19 juni 2006:
Expressen: Stolta stad - om inflyttningen till megametropolerna

BBC News: Urban explosion

Interaktiv karta hos BBC News som ger en otroligt kraftfull bild av den snabba urbaniseringen i världen, fr a efter 1980. Använd tidslinjalen.

via Mymarkup.net: Megastäder


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips