Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-07-01

 

Hur myrorna hittar till stacken!

Visste du att myrorna använder steglängden för att hitta hem med födan? Så gör i alla fall ökenmyrorna.

Forskarna fick idén att testa det här uppslaget. De byggde lätta små styltor och satte på vissa myror för att testa idén, samtidigt som de förkortade benlängden hos andra myror. Och fann att myrans steglängd verkar vara en viktig förklaring till att djuren hittar tillbaka till boet även i sådana extrema situationer som ökenliv innebär, där spår och lukter snabbt försvinner i ökenstormar.

Men det finns cirka 12.000 olika slags myror - alla kanske inte använder samma orienteringssystem. Pedometri kallas det med ett finare ord - mätning med hjälp av fotens rörelser. Myrorna räknar säkert inte stegen utan har ett inbyggt system som håller koll på antalet steg. Fiffigt, inte sant!

Du kan se en video från projektet med en myra som springer med stylta - videon är på 3 MB och rekommenderas bara för bredbandsanvändare.

Undrar du över hur myror matar varann? De delar med sig av maten som de har i krävan. Du kanske vill veta mer om hur myrorna lever - de här fina renhållningsarbetarna i naturen.

Nyckelord:|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips