Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-07-03

 

Hur foton fångar bildens innersta väsen

Njut av ett fotobildspel av Guzelilayda, bosatt i Schweiz, som har innerliga och känsliga bilder av dansande par, människor, blommor och djur.

Det här är ett bildspel med hans egna favoriter, 104 foton. Han har många andra album med foton, om du blir intresserad av hans bildkonst.

Nyckelord:


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips