Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-11-07

 

Anpassa Windows för dina behov!

Windows Tips och Idéer Tappar du ibland bort pekaren på skärmen? Eller blir störd av den röda våglinjen under vissa ord i Word 2003? Då kan du ha stor glädje av en liten skrift på 13 sidor som Specialpedagogiska institutet har tagit fram i samarbete med Microsoft.

Tips och idéer för Windows XP och Word 2003 kan laddas hem och är gratis. Den innehåller bra tips på hur man kan använda Microsofts program och göra egna anpassningar som man vill behålla - t ex annan bakgrundsfärg, större teckensnitt, eget verktygsfält mm. Varje tips illusteras med en skärmbild. Välj textstorlek 150% i Adobe Reader, så är det lättare att läsa på skärmbilderna.

Man beräknar att ca 1 miljon svenskar har någon form av begränsning i sina funktioner som på ett eller annat sätt påverkar deras möjligheter att använda de vanligaste datorprogrammen. Som väl är går det ofta att göra egna anpassningar i datorns inställningar som förenklar och förbättrar för alla, samtidigt som de kan vara nödvändiga för vissa användargrupper. ... I skriften finns ett antal beskrivningar av nyttiga anpassningar av några av Microsofts programvaror.

Nyckelord: , ,

via NITAs nyhetsbrev vecka 41, 2006


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips