Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-10-16

 

SlideShare - Lägg upp bildspelen på webben!

Slideshare Många gör presentationer i PowerPoint eller OpenOffice och vill sedan visa dem på nätet. Helst så att alla lätt kan klicka sig fram i bildspelet.

SlideShare gör det möjligt och de har valt en lösning där presentationsidan liknar den hos YouTube. Man laddar snabbt upp PowerPointbildspelet, får en URL och kan sedan se bildspelet på nätet genom att klicka sig fram genom bilderna. Man kan också lägga in bildspelet på bloggen eller hemsidan och då kan bildfönstret förstoras om man ändrar i koden.

Bilderna har bra kvalitet, uppladdningen och överföringen till bildspelet online går snabbt. Bildspelet publiceras hos SlideShare, med möjligheter till nyckelord, kommentarer och epostinvitationer. Varje bild har en unik adress. SlideShare kan vara ett alternativ till PowerPoint med Flashvisning på webben. Speciellt för Macanvändare som inte har lika stora möjligheter som PC-användare att göra Flashfilmer.Förbättringar kommer inom kort att införas beträffande filstorlek (idag max 20 MB), möjligheter att ladda ner bildspelet till egen dator och val att inte visa bildspelet offentligt.

SlideShare är gratis och det finns en blogg för diskussioner kring användningen. TechCrunch testade SlideShare nyligen och skrev om det i positiva ordalag. SlideShare är efterlängtat!

Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips