Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-10-10

 

SeniorSurf 2006 i morgon på biblioteken


Tillhör du gruppen 55+ och vill lära dig mer om hur du kan använda IT? Sedan åtta år tillbaka bjuder SeniorNet Sweden och folkbiblioteken in till en dags information med surfande och starthjälp till Internet.

I år får du i morgon, dvs onsdagen den 11 oktober, dessutom lära dig mer om Apotekets e-tjänster och om sjukvårdstjänster på Internet. Kontakta ditt bibliotek för att ta reda på mer om programmet hos ditt biblioteket.

Nyckelord: , , ,

SeniorNet Swedens hemsida

IDG.se: Äldre lär äldre att surfa


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips