Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-11-08

 

Protester mot censur på Internet

The Internet Black Holes Reportrar utan gränser har under ett dygn - 7 - 8 november 2006 - gjort ett upprop på internet för de mänskliga rättigheterna att använda det fria ordet på webben. Det är framför allt i tretton länder som journalister och bloggare riskerar fängelse för sina åsikter.

Nästan 17.000 personer har protesterat. Flest har yttrat sig om bristen på yttrandefrihet i Burma, Kina, Belarus (VitRyssland), Iran, Tunisen och Kuba.

Titta på den interaktiva kartan som visar hur protesterna från hela världen bygger en tät väv av mänskligt stöd över alla gränser. Måtte protesterna få regeringar att agera!

Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips