Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-11-14

 

Ställ krav på användbarhet hos programmen!

Testning i Suns Usability Lab Idag firas Världsanvändbarhets- dagen för andra året. Och nog behövs den allt! Så många IT-system som inte har utvecklats för användarna, utan deras behov i fokus!

IT-konsulten Jonas Söderström föreläser vid ett av arrangemangen i Stockholm idag om användarnas problem i den digitala arbetsmiljön som den är utformad. Du kan se bildspelet Jäkla skitsystem! från en föreläsning vid Södertörns Högskola tidigare i höst . Presentationen kan laddas ner som PowerPointbildspel i två delar.Rekommenderas varmt! Mycket läsvärt!

Computer Sweden informerar om olika aktiviteter som pågår idag på många håll i landet. Tidningen har också en intervju med Erik Borälv, som är informationschef vid Nationellt IT-användarcentrum (NITA) i Uppsala - Användbarheten sjabblas bort.

Inte minst för seniorer är det viktigt att utvecklarna tar hänsyn till förändringar som är förknippade med normalt åldrande och med olika funktionsstörningar, så att det blir lättare för äldre att kunna ta del av IT-utbudet. (se artikeln Gerontology and ICT, av S.J. Monstad, 2006)

Om du blir intresserad av användbarhetsfrågor kan du dels titta på Vervas nya Vägledning för utveckling av webbplatser. Härifrån kan man ladda ner Vägledningen som pdf-fil.

- Med vägledningen i handen finns inte någon ursäkt för att ha en dåligt fungerande webbplats, säger Lena Jönsson, generaldirektör på Verva, i en artikel i Computer Sweden.

Du kan också läsa Jakob Nielsens krönikor och undersökningar om användbarhet. Sedan många år tillbaka har han kämpat för att placera användbarhetsfrågor på dagordningen hos utvecklingstekniker. Det går framåt, men det går långsamt! Alltför långsamt, tyvärr!

Det är vi användare som måste ställa krav på användbarhet och få möjlighet att föra fram våra önskemål i ett tidigt skede när programmen utvecklas. Då kostar användbarhet inget extra!

Nyckelord: , , ,

Bildkälla: Användbarhetstestning med en testperson i Suns Usability Lab


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips