Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-01-15

 

Årskalender på webben

årskalender Du kanske vill få en överblick över kalendern för 2007 när du sitter vid datorn. Eller blicka framåt i tiden. Ibland behöver du kanske också fräscha upp minnet bakåt i tiden.

Här har du ett utmärkt hjälpmedel i "Time and Date" på svenska! Anpassa innehållet i kalendern efter dina behov. Och se till att du har kalendern som favorit/bokmärke lätt tillgänglig.

Tillsammans med den utmärkta påminnelsetjänsten Extraminne, som skickar epost eller SMS inför händelser som du måste komma ihåg - tandläkare, födelsedagar, möten - avlastar du minnet och blir påmind om allt viktigt. Tjänsterna är förstås gratis!

Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips