Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-04-11

 

Prenumerera på RSS och få nyheter i eposten

RssFwd Nu kan du läsa nyheter som du valt att prenumera på i din epost och behöver inte ha en speciell nyhetsläsare. Med RSSFWD är det väldigt enkelt att bevaka nyheter via RSS-flöden.

1) Du behöver inte registrera dig. Skriv bara in RSS-länken till webbplatsen som du vill prenumerera på (Enter a feed URL to subscribe). Oranga knappar brukar ha information om RSS-flöden. Pröva gärna med Surftips - Seniorer, som har det här RSS-flödet: http://surftips.blogspot.com/atom.xml

2) Skriv sedan in epostadressen där du vill läsa dina prenumerationer (Enter your e-mail to subscribe) och välj Clustered bland de tre valmöjligheterna. Använd helst Gmail som fungerar bäst med den här tjänsten. Om det finns flera artiklar från samma källa dagligen, läggs de efter varandra som en diskussionstråd hos Gmail. Men alla eposttjänster fungerar med RssFwd.

3) Gå till din epost och bekräfta prenumerationen genom att klicka på länken "click here".

4) Läs sedan alla nyheter i eposten. Länkar och bilder finns med i epostutskicket. Det är lätt att söka fram tidigare nyheter i eposten. Och etjänsten RSSFWD är naturligtvis gratis.

5) Du kan närsomhelst avsluta dina prenumerationer via en länk i slutet av utskicken.

via WebbNytt

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips