Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-03-30

 

Zamzar konverterar filer online

Zamzar filkonvertering Idag finns det många onlinetjänster som erbjuder filkonvertering gratis. Zamzar är en av de nyare, som konverterar de flesta slags filer - textdokument, bilder, musik, video. Och tjänsten är väldigt enkel och snabb att använda.

1. Välj den fil på hårddisken som skall konverteras eller kopiera in URL till en video från t ex YouTube
2. Välj formatet som du vill konvertera till
3. Ange epostadress, där du vill ta emot den konverterade filen
4. Klicka på knappen Konvertera
5. Kolla eposten efter några minuter - konverteringen behöver inte ta längre tid än så, såvida filen inte är väldigt stor
6. Klicka på länken som du fått i mailet och därefter på knappen i nästa fönster
7. Använd den konverterade filen som nu finns på hårddisken i din dator.

OBS! Du måste hämta hem filen från Zamzar inom 24 timmar. Sedan försvinner den.

via StingyScholar

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips