Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-04-05

 

Test av gratis Officeprogram på webbenVisste du att du idag inte behöver köpa alla de program som du vill använda för att skriva, göra kalkyler och presentationer? Nya webben ger massor med möjligheter för oss användare, inte minst för oss seniorer. Många program är tillgängliga som elektroniska tjänster, som är helt gratis. Men då krävs det att man har bredband. Microsoft får nu tuff konkurrens från Officepaket som erbjuder smidiga tjänster på webben.

PC för Alla har testat fem av de här e-tjänsterna, huvudsakligen ordbehandlings-
programmen i officepaketen. De har utsett Thinkfree som vinnare med Google Docs som god tvåa. Läs artikeln Vanligaste frågorna och svaren om nätoffice-tjänster, så kan du se om officetjänster på webben är något för dig! Artikeln Så funkar testvinnaren Thinkfree Office, berättar om hur man arbetar med ordbehandlingen i Thinkfree, vilket inte alls är särskilt olikt hur man gör i MS Word. Alla fakta om de testade sajterna (pdf) innehåller en jämförelsetabell med de fem programmens resultat.

Varför kan då programmen som etjänster vara särskilt bra för oss seniorer som har bredband? Några synpunkter kan du läsa i en fil hos Google Docs och samtidigt se hur programmet ser ut från "insidan".

Det växer faktiskt fram gratis etjänster för de flesta behov som man kan tänka sig. Här finns en sammanställning av gratis Officeprogram som visar att alternativen är betydligt fler än som tas upp i recensionsartikeln. I förteckningen finns bland annat följande ordbehandlare att välja bland: ThinkFree Write, ajaxWrite, Buzzword, Docly, Ebiwrite, gOFFICE Word Processing, iNetWord, RallyPoint, Solodox, Writeboard, Writely (=Google Docs), Writer, writewith, Zoho Writer och Peepel.com. Du kanske hittar något som passar just dig!

Somewhat Frank: ThinkFree For Office Apps Online

Länk Nyckelord: , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips