Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-06-03

 

Årets Världsmiljödagar pågår i Tromsö

UNEP/Melting ice

Tromsö i Nordnorge är värd den 4 - 5 juni 2007 för FNs miljöprogram Världens miljöskyddsdag. I år är temat "Smältande isar - Ett hett ämne?" År 2007 är också utsett till det internationella Polaråret - det behövs mycket mer forskning om pågående klimatförändringar. Titta på FNs video "Melting Ice - A Hot Topic?"

Vi såg nyligen på TV att Al Gore haft ett långt och nära samarbete med Gro Harlem Brundtland om klimatfrågor med betydelse för "Vår gemensamma framtid". Många kända personer besöker miljökonferensen i Tromsö, däribland Gro Harlem Brundtland. Konferensen är avsedd för alla som är engagerade av pågående klimatförändringar.

Universitetet i Tromsö: Et hett tema
Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC: Climate Change 2007
Polaråret 2007 - 2008: Hele verdens miljøverndag markeres i Tromsø
SMHI: Artiklar om klimatförändringar
DN: Artiklar om klimatet och pågående förändringar

Bildkälla: FN World Environment Day - Melting Ice

via Seniornett Norge

Länk Nyckelord: , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips