Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-06-06

 

Svenska IT-succéer att fira!

Idag på nationaldagen hyllar PC för Alla uppfinnare inom IT-området som gjort banbrytande insatser och satt Sverige på IT-kartan - Håkan Lans och Niklas Zennström bland andra. Minns via fotona i artikeln!

Det är glädjande att Sverige fortfarande ligger i främsta ledet när det gäller IT-användning efter Danmark tillsammans med de övriga länderna i den nordiska klungan - Norge, Island och Finland. Nu får vi bara hoppas att IT-området kan attrahera fler ungdomar. Spelutveckling är redan ett stort exportområde för svensk IT.

Bildkälla: Sweden.se

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips