Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-07-22

 

Fraktaler visar matematikens skönhet

Tycker du om att titta på eller själv göra fraktaler i datorn? "De fraktala mönstren (i 2D) eller strukturerna (vid 3D) skapas vanligtvis genom olika matematiska transformationer som upprepas (itereras) ett stort antal gånger." (Beskrivning av fraktal i Svenska Wikipedia)Fractal Light Show

De här lätta, oregelbunda fraktalslöjorna i bildspelet är något annat än de regelbundna mönster som man vanligtvis tänker på när det gäller fraktaler. Fraktalkonstnären heter Sandy och hans fraktalbildspel kallar han "Fractal Light Show". Blir du intresserad hittar du mer av Sandys fraktalkonst här. Men Sandy uttrycker sig konstnärligt också på många andra sätt än i datorkonst.

TechRepublic har länkar till andra fraktalvisningar och man kan också hitta flera fraktalprogram på deras hemsida.

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips