Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-02-19

 

Du klarar dig långt med Officepaketen på webben!

Visste du att de mest använda funktionerna i Microsoft Office är följande:

1. Klistra in - 11% totalt
2. Spara - 5,5 % totalt
3. Kopiera
4. Ångra
5. Fetstil

Tillsammans svarar de fem funktionerna för 32% av alla redigeringar som gjordes enligt en studie av hur Microsofts program Word 2003 användes.

Så om du inte har behov av mer speciella redigeringsmöjligheter klarar du dig utmärkt med webb 2.0-program som är gratistjänster. När du använder Google Docs har du dessutom möjlighet att bjuda in andra till samarbete i det du skriver på webben.

Adobe BuzzwordZohosviten och ThinkFree är andra gratistjänster som har fullständiga Officesviter och som är fullt kompatibla med Microsoft Office. De ger dig också möjlighet att samarbeta med andra i filerna på internet. Du kan läsa och själv skapa Word, Excel och Powerpointfiler i de här programmen. Adobe har nyligen presenterat sin gratistjänst - ordbehandlaren Buzzword. Det är det enda gratisprogrammet som i dagsläget kan öppna .docx-filer - dvs det nya filformatet som skapas automatiskt med Microsoft Word 2007. Det nya formatet kan ställa till med svårigheter, om du inte vet hur du skall öppna filerna.

Vi seniorer måste ju inte följa en företagsstandard, i allmänhet Microsoft Office, när vi använder datorn för privat bruk. Vi har mycket att vinna på att använda någon av alla de här utmärkta gratistjänsterna som nu finns som webbprogram.

Varför Webb 2.0-program? Surftips - Seniorer: Test av gratis Officeprogram på webben
SlideShare: Utnyttja sociala webbens alla möjligheter
Google Operating System: The most frequently used features in Microsoft Office

Länk Nyckelord: Andra bloggar om: , , , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips