Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-02-05

 

Gediget test av "100-dollardatorn"

XO-datorn "100-dollardatorn" kostar nu betydligt mer än namnet anger. Den har börjat skeppas till skolmyndigheter ute i tredje världen inom projektet OLPC - One Laptop Per Child. Hur fungerar den undrar vi naturligtvis. TechWorld har testat en dator - Därför är OLPC XO en dator man vill tycka om. Det framgår tydligt att de testat utifrån förutsättningarna här hemma vid datortester - inte utifrån behoven hos skolbarn i Amozonas djungler.

Vi är många som har följt utvecklingen av det här intressanta projektet vid MIT. Målet är att ge barn i tredje världen möjligheter att få verktyg för sitt lärande när böcker och det mesta saknas. Datorn är utvecklad för mycket speciella behov.

När den gröna datorn (som egentligen heter XO) packas upp, kopplar den automatiskt upp sig mot skolans server och mot alla de andra skolkamraternas datorer, så att de kan samarbeta om skoluppgifter och hämta underlag i skolans server och på internet. Att lära blir lustbetonat och kunskapskällorna välfyllda.

Artikeln i TechWorld ger bra svar på frågan hur datorn uppför sig. Läs också en kommentar som en svensk pappa skriver om sin 10-åriga dotters erfarenheter av XO-datorn. De är bosatta i USA och kan berätta om uppgraderingar som kommer snart.

Bildkälla: TechWorld/IDG

Läs mer om OLPC hos Surftips - Seniorer:
Skänk en grön dator till ett barn i tredje världen!
100-dollardatorn tillverkas nu i miljontal
En grön vevdator till varje skolbarn

Länk Nyckelord: Andra bloggar om: , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips