Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-18

 

En grön vevdator till varje skolbarn

Den gröna vevdatorn Denna innovativa dator visade Nicolas Negroponte upp vid den stora konferensen i Tunis den 16 - 18 november 2005 med beslut om vem som i fortsättningen skall styra Internet. USA med ICANN-organisationen behåller sitt ansvar. Kofi Annan introducerade vevdatorn för 800 kronor genom att tala om en värld utan dagens digitala klyftor.


Tankeverktyg - inte maskin

"Det handlar inte om maskiner - det handlar om att varje skolelev får en upplevelse av att lära sig i samverkan med andra via datorn." Det säger Diana Oblinge, Educause, och förmedlar den pedagogiska idé som växt fram vid MIT under N. Negroponte och Seymour Papert. "One Laptop per Child" - OLPC - (en bärbar per barn) är en ideell organisation knuten till MIT, där man har forskat fram "den gröna datorn" som snart kan massproduceras.

Den gröna datorn skall användas i utvecklingsländer, där det inte finns elektricitet eller kommunikationsnät. Därför är den utrustad med en gul vev. En minuts vevande laddar upp ackumulatorn för 40 minuters svart-vit drift. Senare blir det möjligt med färg också, men färg drar mer ström.

Kraftiga lysdioder används i skärmen i istället för LCD-teknik. Lysdioder är en mycket billigare teknik. Dessutom kan skärmen då läsas även i starkt solljus! (Nya lysdioden, LED, fungerar enligt samma princip som en afrikansk fjärilsvinge skriver BBC News.)

Datorn är limegrön och gummiklädd för att vara tålig. Den har Linux som operativsystem och utrustas med gratisprogram med öppen källkod. Processorn är på 500 MHz, har Flashminne på 1 GB i stället för dyrare och mindre tålig hårddisk samt har 4 USB-portar.

När man tar upp datorn ur kartongen kommunicerar den omedelbart trådlöst med datorer i närheten i ett lokalt nätverk - Mesh network. På så sätt blir det möjligt för skolbarnen att samarbeta om skoluppgifterna, få tillgång till läroböckerna i skolbiblioteketet, spela spel tillsammans m m. Om det finns tillgång till Internet kan datorerna naturligtvis kopplas upp mot webben, visa TV m m.

Datorn kan användas som vanlig dator med tangentbord. Men skärmen kan också vridas 90 grader och blir då en ebokskärm. I många länder där det inte finns elektricitet i hemmen kan barnens skoldatorer bli den enda ljuskällan som finns på kvällarna, och kan då också förhoppningsvis få föräldrarna intresserade, inte bara av underhållning utan också av nyheter, bilder och kunskaper.

Det finns en klargörande hemsida från OLPC där många frågor besvaras av N. Negroponte.


Vem kommer att köpa Den Gröna Vevdatorn?

Den gröna vevdatorn har flera tunga sponsorer - Google, AMD, Red Hat, News Corporation och Brightstar. Meningen är att regeringarna i utvecklingsländerna skall beställa minst 1 miljon datorer till sina skolor. Länder som kommer att köpa datorerna i första hand verkar vara Kina, Brasilien, Thailand och Egypten.

Bakom det Gröna datorprojektet finns en vision hos pionjärerna vid MIT att sättet att lära skall kunna förändras radikalt i utvecklingsländerna, om de får tillgång till samma kraftfulla tankeverktyg - datorn - som vi i västvärlden använder.

Dagens digitala klyftor kan förhoppningsvis överbryggas med broar som göra lärande möjligt för alla - oberoende av inkomst och landets utvecklingsgrad. Möjligheten finns nu. Nu är det politiska beslut som måste fattas av regeringarnas utbildningsdepartement att köpa in datorerna och använda dem i utbildningen.


Andra liknande projekt

Det finns andra intressanta projekt för att ge utvecklingsländerna möjlighet att hoppa över några av de utvecklingssteg som vi tagit i västvärlden. PCtvt för Indien är ett av dem. En mer konventionell indisk dator har nu tagits fram med en AMD-processer för 1.800 svenska kronor. I Danmark finns Victoriadatorn för seniorer byggd kring fjärrkontrollidén och i Sverige håller eCentret i Vällingby på att ta fram internetåtkomst via TVn.


Mycket innovativt utvecklingsarbete är på gång till glädje inte minst för seniorer. Alla skall inte behöva lära sig en komplicerad PC-dator men ändå kunna komma åt viktig information på Internet. Det verkar snart bli möjligt!

Bildkälla: CNET News Textkällor: OLAP FAQ; Ny Teknik; BBC News; Computer Sweden


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips