Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-04-01

 

Så kan det kännas när stroken drabbar!

Jill Bolte Taylor är forskare i neurovetenskap - ett område som hon valt eftersom hon ville förstå sin schizofrene bror bättre. Som framgångsrik forskare i 40-årsåldern drabbas hon i sin ensamhet en morgon av stroke.

Åtta år senare har hon perspektiv på vad som hände och har beskrivit det i ett fascinerande föredrag nyligen - "A Stroke of Insight". TED-konferensen samlar varje år de mest intressanta föredragshållarna i världen. Nu var det hennes tur.Du kan lätt föreställa dig vilka insikter som en neuroanatom kan berätta om när det gäller hennes egen hjärna som slutar att fungera. Jills berättelse om sin stroke är poetisk och mycket stark. Du kan läsa hennes föredrag eller lyssna på det (på engelska).

via Robin Good

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips