Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-06-25

 

Finn en lösning på inkomstklyftan mellan pensionärer och löntagare!Inga-LIsa Sangregorio, frilansjournalist och pensionär, vädjar till facken att visa solidaritet med tidigare arbetstagare, de som nu är pensionärer och inte kommer att bli kompenserade för regeringens jobbavdrag till löntagarna.

I-L S vädjan till TCO: "Säg som det är: Vi som har jobb har fått stora reallöneökningar och lägre skatt. Nu räcker det för vår del! Vi behöver inte mutas för att arbeta. Skippa det tredje steget för oss löntagare och låt våra pensionerade kollegor få samma skatt som vi."

Läs hela artikeln i TCO-tidningen om den växande inkomstklyftan mellan pensionärer och löntagare, något ingen kunde förutse när det nya pensionssystemet utformades. Visst måste lika skatteregler gälla för pensionärer och inkomsttagare.

via Veteranen: "Låt pensionärer få ta del av jobbavdragen

Läs också några andra aktuella debattartiklar:
Veckans Affärer: S satsar på fattiga pensionärer
LO: Ensamstående kvinnor förlorare när s styrde

Länk Nyckelord: , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips