Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-06-22

 

Gör ett virtuellt besök på Mars!

I dagarna har vi sett fantastiska bilder av is från Mars. Atmosfären på Mars är extremt tunn, torr och kall. Den består till 95% av koldioxid. Det innebär att vattnet förvandlas till is utan att ha varit rinnande.

Bloggen The Big Picture visar 17 fascinerande foton från Mars - virvelstormar som kallas "Dust Devils" (se bilden), kratrar, månar till Mars och molnformationer.

via Gizmodo: High-Res Mars Photographs are Absolutely Stunning

Axess TV: Eviga frågor - Liv i universum, på Mars

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips