Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-08-12

 

Spreeder - Underlätta läsningen på webben!

Spreeder bookmarklet Luta dig tillbaka i stolen och låt datorn mata fram bitar av den text som du vill läsa. Du bestämmer själv takten, storleken på texten och det mesta är valbart. Och webbtjänsten är gratis! Den heter Spreeder och fungerar utmärkt också med texter på svenska. Dessutom är det enkelt att använda den.

Gör så här:
• Gå till Spreeders webbplats. Dra den blåa länken "spreed!" - som är en s k bookmarklet - till bokmärkeslisten under adressrutan i din webbläsare eller lägg till den som favorit i Internet Explorer.

• Välj någon svensk text som du vill läsa, t ex Åtta framtidsvisioner om internet från Fokus, april 2008. Markera vilken del av texten som du vill läsa, kanske hela.

• Klicka på bookmarklet "spreed!" i bokmärkeslisten eller välj favoriten Spreeder. Då får du upp ett nytt fönster som kommer att visa texten i en textruta (se bilden).

• Gör inställningar under settings. Det är en av de stora fördelarna med den här tjänsten att vi seniorer kan anpassa textvisningen på många sätt. Följande kan ställas in:

- Antalet ord/minut
- Antalet ord som visas samtidigt
- Storleken på texten - som kan vara riktigt stor
- Storleken på textrutan
- Textfärgen
- Var texten presenteras på skärmen

• Advanced settings kan vara intressanta att välja något ifrån:

- Variera hastigheten - långsammare för partier med långa ord
- Börja nytt avsnitt i slutet av meningar och stycken
- Gör kort uppehåll i slutet av meningar och stycken
- Snabba upp hastigheten av "kända" ord som den, och, men etc
• Från menyn Visa i webbläsaren väljer du Kodning -> Unicode (UTF-8) - det här är eventuellt en inställning som måste göras före varje läsning. Den visar texten med svenska bokstäver så att det blir läsbart.

• Klicka på start-trekanten. Nu kan du läsa texten som matas fram på det sätt som du har valt i inställningarna. Anpassa inställningarna till nästa gång så att de passar dig. Så småningom kan du kanske till och med välja en snabbare takt.

Pröva Spreeder och se om du trivs med det här sättet att läsa texter på webben!

via Joel Falconer/Lifehack: 20 Useful Bookmarklets

Länk Nyckelord: , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips