Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2009-03-17

 

Orientering om Semantiska WebbenSemantiska Webben är nästa utvecklingssteg av webben, när tekniken "förstår" vad innehållet betyder och inte bara visar upp det. Det här är en omtyckt och klargörande video på 6 minuter med bra bilder och en berättarröst på engelska som är lätt att förstå.

Allt källmaterial finns tillgängligt på wikin Digital Bazaar

Källa: Manu Sporny, Virginia Tech

Uppdaterat 25 mars 2009
TechWorld: Semantiska sökningar kan säkra Googles framtid

Computer Sweden: Nu ska Google bli intelligent

Etiketter: , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips