Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-08-26

 

Friska 80+ använder Internet som naturlig del i vardagen!

äldre man vid datorn Det skrivs inte så mycket om alla äldre, 75+ och äldre, som bor hemma och klarar sig själva. Hälsan tiger still! Nu när kommunerna ska ta kontakt med sina äldre medborgare för att informera dem om vilka tjänster äldre har rätt att få, skapas värdefulla kontakter mellan myndigheter och medborgare.

En mycket intressant observation har gjorts i Sandvikens kommun efter sådana här äldresamtal. 80-åringar som inte har behov av äldreomsorg utan klarar sig själva i hemmet, visar sig i stor utsträckning vara IT-kunniga. De håller kontakt med släkt och vänner via datorn och mobiltelefonen, och använder Internet både för praktiska tjänster och för att skaffa sig information om vad som händer i omvärlden. IT kan ses som en värdefull livlina.

Men det är inte helt lätt att bli IT-kunnig! Rune Skarviks upplevelser i datoraffären, som han skriver om i Seniorbloggen, har jag mött på andra håll också. Försäljare som inte anpassar sin information till köparens kunskaper. Då krävs det en viljestark person som Rune för att ge sig i kast med allt nytt i den okända IT-världen.

Foto: FlickrCC - sparktography

Etiketter: , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips