Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-08-19

 

Äldre lär sig surfa på webben med pekplattor

pekplatta En stor grupp äldre medborgare står idag utanför IT-samhället. Men Internetfonden .SE har nu en 3-årskampanj – Digidel.se – för att ge äldre verktyg att upptäcka Internet med.

Det är uppmuntrande att läsa om lokala pilotprojekt i Dalarna som startar nu i höst och där man använder pekplattor för att introducera äldre till ett antal användningsområden på nätet - bank, sjukvård, kommunikation med släkt och vänner, SVTplay, tidningsläsning m m. Arrangören IOGT-NTO har planerat ett tiotal träffar under hösten och projekten utvärderas av Umeå universitet.

Det finns mycket som talar för att pekplattor kan bli inkörsporten till Internet för äldre. Den utprövade användbarheten och lättheten att surfa med Apples iPad, utan att man behöver lära sig särskilt mycket om hur datorn i pekplattan fungerar, är viktiga framgångsfaktorer för iPad och iPad 2.

Göteborgs Stadsbibliotek har köpt in ett antal pekplattor som låntagare kan testa för att läsa eböcker, tidningar och sufta med. Förhoppningsvis kommer fler stadsbibliotek att följa efter, så att många kan pröva om pekplattan fungerar för dem.


Foto: FlickrCC/courosa

via Digidel.se

Läs mer hos Surftips - Seniorer om pekplattor och möjligheten till lättillgängligt surfande för äldre:

Lusten att lära lämnar oss aldrig!
Apples iPad lockar ovana seniorer till surfande på Internet
"Surfplattor = Datorer för vanliga människor"
Spännande nytänkande om surfplattor hos ASUS!

Etiketter: , , , , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips