Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-07-12

 

Var i Europa finns de flesta som använder sociala medier?

visualisering av användning av sociala medier i Europa Fotografen Eric Fischer har tagit fram kartor från olika delar av världen där han har visualiserat länder med mest Twitter- och Flickr-användande (foton).

Färgkoder:
Orange = Flickr foton
Blå = Twittermeddelanden
Vit = Postningar till de bägge sociala tjänsterna

Det är intressant att se hur storstäder lyser som megastjärnor. I Sverige ser vi ett blått bälte hela vägen mellan Göteborg och Stockholm som visar att det är här som det mesta tvittrandet sker.

England, Nederländerna och Belgien är de mest aktiva länderna inom sociala medier mätt på det här sättet.

via Feber.se: Twitter och flickr visualiserat på karta

Se fler geografiska områden

Etiketter: , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips