Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2011-06-23

 

Säg ifrån om äldreomsorgen innan det är för sent!

Berit Rollén och Monika Olin Wikman

Delta i äldreuppropet som vill skaka om för att bidra till en ändring! Ny skrift om äldreomsorgen - behov och finansiering!

Vi är många som upprörs över vad vi ser i Uppdrag Gransknings program om äldreomsorgen för dementa. Men hur aktiva är vi egentligen för att påverka den äldreomsorg som vi kanske kommer att behöva när vi blir skröpliga? Berit Rollén och Monika Olin Wikman har nyligen skrivit en ny debattskrift - ”Säg ifrån! Det händer för lite i äldreomsorgen”. För tre år sedan väckte de debatt med skriften ”Vi vill inte bli gamla – som äldreomsorgen ser ut idag” (SNS 2008). Men vad har hänt sedan dess? Inte mycket!

Därför uppmanar de oss nu till att skriva under ett upprop – ”Vi vill vara myndiga människor – hela livet” – och bl a kräva lagändringar som gör det möjligt för oss att påverka hur vi vill leva som äldre, om vi behöver äldreomsorg. Samhället har inte råd att ge alla efter önskemål. Men med en lagstadgad "äldrepeng" som utgör värdet av den omsorg som samhället kan stå för, skulle de vara möjligt att fylla på med egenfinansierade tjänster och -boende, som vi har valt medan vi är i stånd att välja själva.

Det har hittills saknats en bred opinion och politiskt krismedvetande när det gäller äldrevård- och omsorgstjänster som bevarar livet värdigt på ålderns höst. Det måste vi äldre debattera nu och planera för!

Här kan du läsa uppropet på Seniorbloggen.se och skriva under själv! Kom gärna med egna förslag på förändringar!

Foto: Seniorbloggen.se


Midsommarblomster Glad Midsommar önskas alla läsare av Surftips - Seniorer!

Uppdaterat 28 juni 2011
Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre Broschyren från Socialstyrelsen, som du gratis kan ladda ner till din dator, vänder sig till dig som är äldre, men även till dig som är anhörig. Den är på 48 sidor. Du får veta vilken vård och omsorg du kan få, vad den får kosta, vem du ska vända dig till och hur du går till väga om du inte är nöjd med beslut eller hur olika insatser utförs. Du hittar även en kortare beskrivning av de lagar och regler som styr vården och omsorgen.

Etiketter: , , , , , , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips