Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-27

 

Bröstmjölk kan slå ut tumörer

Bröstmjölk är inte bara en överlägsen dryck för spädbarn och för alla djurens ungar. Proteinet "Hamlet" har nu visat sig kunna bota hudvårtor men kan också döda cancerceller. Forskare i Lund har lyckats få svårbehandlade hudvårtor att försvinna helt med ett protein från vanlig bröstmjölk. Men proteinets verkliga framtid kan bli som cancermedicin.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips