Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-27

 

Google som lexikon

Google kan användas till mycket! Om man inte förstår något engelskt ord kan man få det definierat. Man får då som resultat många definitioner och till varje en länk, så att man kan söka vidare. Här ett exempel: Jag är osäker på betydelsen hos ordet "adult" (=vuxen).

I Googles sökfönster skriver jag då: define:adult

Det ledde till att jag fick cirka 18 definitioner, var och en med en länk. Den roligaste tycker jag var följande:

A person who has stopped growing at both ends and is now growing in the middle. (En person som har slutat växa i båda ändar och nu växer på mitten.) Den länken skall jag spara och undersöka närmare vid tillfälle.

Det går att göra samma på svenska Google med - definiera:vuxen - men här verkar inte det finnas så många svar.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips