Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-27

 

Äldre och Internet

En personlig webb-plats för alla äldre där kontakterna med kommun, vårdcentral och apotek kan skötas. Det är ett av målen för regeringens 24-timmarsdelegation. Men tilltron till äldres användning av internet får inte vara överoptimistisk, varnar landstingsledamoten Tullia von Sydow vid ett seminarium i början av juni 2004..

"Jag är orolig för att man är lite för optimistisk när man tror att ökat stöd till studieförbunden kommer att räcka, sade förre riksdagsledamoten och numera landstingsledamoten i Stockholm, Tullia von Sydow, vid ett seminarium på fredagen om e-tjänster för äldre som arrangerats av regeringens 24-timmarsdelegation."

Som 79-åring valdes Tullia von Sydow in i riksdagen 1998 och satt i den statliga utredningen Senior 2005. Hon pekade på de stora skillnader i internetanvändning som finns inom den grupp vi kallar äldre, det vill säga de över 65 år.

"Kvinnor med låg pension har definitivt inte råd att köpa en dator och ha bredband, sade hon."

Den som använt datorer under sitt yrkesliv fortsätter med det som pensionär. Men många har ingen dator på jobbet och så kommer det att förbli i många år framöver, sade Tullia von Sydow. Hon påpekade också att en 85-åring behöver mer support för att klara ny teknik än en 60-åring samtidigt som behoven av internet inte minskar i ett samhälle där alltmer handlar om att vara aktiv via internet.

IT skapar klasskillnader där särskilt ålder och etnisk bakgrund har betydelse, sade professor Tomas Ohlin från regeringens arbetsgrupp för IT och demokrati.

"Vi kan inte acceptera att vi har mycket stora grupper som inte är med, sade Tomas Ohlin."

Eva Fernvall som är ordförande i 24-timmarsdelegationen vill att alla äldre ska få en personlig webb-portal, det vill säga en skräddarsydd ingång på internet till kommun, landsting och myndigheter. Det ska underlätta möjligheterna att hitta information men inte minst att utföra och få insyn i sina ärenden.

"E-tjänster gör att vi kan ägna oss åt det som tar tid i den offentliga verksamheten, sade Eva Fernvall."


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips