Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-06-26

 

Nyhetsportalen - Ditt fönster mot världen!

Nyhetsportalen är en gratistjänst som innebär att du kan välja vilka nyhetskällor som du vill bevaka bland ett femtiotal och lägga in dem som notiser på din egen startsida hos Nyhetsportalen. Man måste registrera sig. Här finns också en nyhetsagent som lägger på minnet vilka länkar du brukar besöka och sedan använder den informationen när den ger dig nyheter. För den här senare tjänsten måste man ge sitt medgivande. Man kan också leta efter äldre nyheter i Nyhetsarkivet.

Det här är ett enkelt sätt att hålla sig informerad om det som intresserar just dig! Alldeles gratis dessutom!!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips