Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-09

 

Äldre reflekterar när tillfälle ges....

...Britt Östlund, forskare vid Vetenskapsrådet har intresserat sig för äldre människors teknikanvändning. Till sin förvåning fann hon att gamla människor inte alltid sitter framför tv:n för att de är ensamma och övergivna av familj och vänner. Utan de använder timmarna framför tv:n till att reflektera och bearbeta sina minnen. Östlund vänder upp och ned på begreppen. De sista åren i en människas liv kan, menar hon, vara en oerhört dramatisk och händelserik tid. Det är inte de yttre händelserna som står i fokus då, utan de inre. I äldreforskningen har man börjat att förstå att man inte måste se på tillbakablickande som något negativt utan som ett sätt att bearbeta existentiella funderingar....

...Vid en stor nordisk konferens om äldreforskning i Stockholm nyligen, rapporterades om den isolering och vanvård som vi numera tar för given. Men samtidigt fann professor Yngve Gustafsson, äldreläkare i Umeå där en stor studie om människor över 85 år genomförts, att "många har en stor inre styrka som ökar ju äldre de blir. De har en god livskvalité trots att de ofta har allvarliga sjukdomar och funktionsnedsättningar. Många har en känsla av sammanhang och mening med livet, de är inte rädda för döden och många har uppnått livsvisdom. Det skall sägas att för en del av dem spelade också gudstro och religion in"....
  
(Källa: Krönika av Anita Goldman i Aftonbladet: 2004-06-24)


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips