Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-07

 

Tornado - naturens våldsamma kraftVi skall skatta oss lyckliga i Sverige som slipper de årligen återkommande tornadostormarna som plågar vissa länder och för med sig enorm materiell förödelse. Krafterna är enorma.

National Geographic har tagit fram en datorsimulering som visar hur snabbt roterande vindmassor genererar en tornado. När rotationen inom stormsystemet byggs upp, bildas en vindtunnel som söker sig ned till marken som en tornado.

För att se tornadosimuleringen: Klicka på Animationsrutan långt ner till höger på sidan (Watch simulations of a tornado generating storm (high-res) och vänta tills animeringen laddads in så att den kan visas.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips