Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-07

 

Är leendet äkta eller inte?

Hur duktig är du på att urskilja ett äkta från ett spelat leende och skratt? BBCs vetenskapsavdelning har fått årets Webby Award för sina interaktiva program om människokroppen och människosjälen.

Testa dig t ex på 20 ansiktsfoton och bedöm om det du ser är ett genuint leende eller inte. Du får sedan se dina resultat och en förklaring (på engelska) som berättar om vilka "signaler" vi använder, när vi bedömer känslor. Det här bygger på väletablerad forskning.

Det finns mycket mer att upptäcka på BBCs vetenskapshemsida! Bara några exempel: Hur påverkas din uppfattning av personligheten av ansiktsformen?
Kom underfund om huruvida din idealpartner är extrovert eller introvert!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips