Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-07

 

James Joyce - Odyssevs

Mikael Sköld noterar i bloggen Designafterthought att det den 16 juni var precis 100 år sedan romanen Odysseus av James Joyce utspelade sig. Hela romanen finns för övrigt på webben med utförliga kommentarer (och de behövs sannerligen).

Olof Lagercrantz skriver i sin tänkvärda bok Om konsten att läsa och skriva från 1985:

"Det finns författare som glömt att läsaren är medskapare. Två av seklets litterära superhjältar, Marcel Proust och James Joyce, förbrukar allt syre själva. Ingen förmår läsa mer än en liten bit i taget av På spaning efter den tid som flytt eller Odyssevs utan att få kvävningssymptom." (sid 8-9).

Mikael ger goda tips hur man kan lyckas ta sig igenom boken med behållning.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips