Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-13

 

Nordiska CommunityGuiden

Här finns en förteckning över 271 nordiska communities på webben inom ett antal områden och med bedömning av varje. Titta t ex på Datorer - teknik. Kanske finns det något som intresserar dig!

Louise Pettersson är bibliotekarie och har sammanställt Communityguiden och hon definierar begreppet community så här:


En community är en webplats på internet där folk kan komma i kontakt med varandra för att kommunicera. Där ska finnas:

- Möjlighet att skriva en presentation av sig själv

- Möjlighet att hitta andra användare

- Möjlighet att kommunicera internt med andra registrerade på communityn

En community måste inte ha ett internt meddelandesystem, eftersom det ändå kan fungera som en community om folk anger sina e-postadresser, men den bör helst ha det. Möjligheten att skriva en presentation bör vara någorlunda utvecklad eller utförlig, och kontakten med andra användare ska helst kunna ske annat än genom att läsa deras inlägg på forumen, genom någon form av sökfunktion eller medlemslista.

Man är alltid tvungen att registrera sig för att skriva något på communityn, ofta även för att över huvud taget komma in och läsa vad andra har skrivit.|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips