Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-10

 

Tekniskt lyft för mobilen

Nog är det ofta knepigt att läsa all text på mobilens lilla display! Nu finns det mer användarvänliga sätt att presentera text på.

Testa den här FlashLäsaren som visar bara ett ord i taget. Click play to start, dvs klicka på gråa knappen Play! Man kan själva ställa in hur snabbt orden visas.

Vad sägs? Något att önska sig, kanske inte bara för mobilen utan också för läsning av text på datorskärmen?

Utnyttja i så fall SeniorNets kontakter med KomIT i Göteborg via Lennart Johannson i SNS styrelse.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips