Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-10

 

Susning.nu - Delta i kunskapsbyggandeBildkälla: EWK Ewert Karlsson


Susning.nu (http://susning.nu/) är en webbplats som drivs av datakonsultfirman Aronsson Datateknik, det vill säga av Lars Aronsson i Linköping. Susning.nu startades i oktober 2001 och innehåller i mars 2004 över 50.000 webbsidor i olika ämnen.

Det är emellertid inte Lars Aronsson som skrivit alla dessa texter. Sajten är i stället öppen för allmänheten. Längst nere till vänster på varje webbsida på susning.nu finns länken "Redigera den här sidan". Om man klickar där, får man upp samma sida i ett webbformulär, där man kan ändra i texten och klicka "spara". Vem som helst kan göra detta.

Första gången man hör talas om den här principen, låter det helt galet. Det är en fullt normal reaktion. Konceptet kallas "wiki" och växte fram under 1990-talet, men det är först efter 2001 som det spridit sig till en bredare allmänhet. Givetvis finns det en sida på susning.nu som beskriver detta (susning.nu/Wiki). Lars Aronsson har inte uppfunnit wiki. Han har bara lånat idén, använt sig av den på webbplatsen susning.nu och utvecklat tanken vidare....

...Den svenska tidningen Internetworld tilldelade webbplatsen susning.nu 10:e platsen bland "Sveriges bästa sajter 2003".

...Är susning.nu en wikipedia? Wikipedia är en webbplats som också använder wiki. Den drivs av amerikanska Wikimedia Foundation, en icke-vinstdrivande sammanslutning.... Det finns stora likheter mellan Wikipedia och susning.nu, men också vissa skillnader. Den största skillnaden är att Wikipedia vill vara ett seriöst uppslagsverk, en encyklopedi, medan det är mera fritt vad man kan skriva om på susning.nu.


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips