Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-07-11

 

Upplever vi åldrandet på samma sätt i dag?

Yrsa Stenius resonerar i sin spalt i Aftonbladet nyligen om möjligheterna för oss i olika generationerna att förstå varandra jämfört med hur det var för bara en generation sedan. Har det blivit svårare på sistone? Här några klipp ur krönikan, som kan läsas i sin helhet här.
.
....Frågan jag därefter ställer lyder: Är det säkert att vi upplever åldrandet på samma sätt? Präglas inte den inre processen också av samhällets värderingar, tidsanda och personliga levnadsomständigheter?
  En del upplever vi säkert på samma sätt. Kroppens förändringar, sinnesorganen som sviktar, den avtagande spänsten i både anletsdrag och rörelser. Jag kommer på mig med att göra likadana grimaser åt mig själv i spegeln som mamma gjorde.....

...I dag är det svårare som äldre att hitta hem i de ungas värdesystem. Bara den enorma exploateringen av privatlivet, könet och sexualiteten som medier och marknad har ägnat sig år de senaste decennierna gör att gapet mellan generationernas världsbild kan te sig enormt, och från och med femtiofem plus känner man sig utdefinierad ur nutiden....

.....Vi trodde vi skulle få professionell vård om vi ville, om vi anade att mycken kärlek, tillgivenhet och många goda minnen skulle slitas ned under närståendes tunga omvårdnadsansvar.
  Vi misstog oss. I vart fall storstädernas åldringsvård såldes till högst bjudande. De som köpte intresserar sig för allt möjligt men sällan för gamla......


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips