Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-17

 

Har ni tagit time-out när det gäller äldreomsorgen?

Pensionärsföreningarna har tappat tålamodet med regering, kommun- och landstingsförbundet och skriver här ett öppet brev efter ett lyckat seminarium nyligen om äldrevården - dit inga politiska beslutsfattare kom.

 "Näst sista dagen under Almedalsveckan arrangerade landets fem rikstäckande pensionärsorganisationer, handikapprörelsen, vårdfacken och intresseorganisationer som anhörigrådet, demensförbundet och RFSL en utfrågning om äldrevården. Det är första gången någonsin som så många organisationer samverkat kring äldrevården. Seminariet var ett av de mest välbesökta under hela politikerveckan..."

 "....Seminariet belyste vad som kan göras med befintliga resurser om de politiskt ansvariga undanröjer en rad hinder som ligger i vägen för en effektiv vård och omsorg för äldre. Och det är bråttom. Alltför många i åldersgruppen över 80 år får idag inte den vård och omsorg de behöver. Att äldre ordineras läkemedel de inte behöver på grund av personalbrist är oetiskt, oacceptabelt.  Och de äldre blir allt fler....."

 "....Det seminariet i Almedalen visade är att det finns pengar i dagens äldrevård  - men de används inte effektivt. De skilda strukturer som finns för rehabilitering, vård och omsorg omöjliggör samverkan...."

 "....Äldre har rätt att förvänta sig eget inflytande, kontinuitet, sammanhang och att alla yrkesgrupper samarbetar. Vi anser att de olika delarna för rehabilitering, vård och omsorg ska knytas ihop ? och den äldres behov ska vara i fokus...."

 "....Nästa gång så många organisationer kraftsamlar kring äldrevården så förutsätter vi att Sveriges högsta politiska ledning närvarar. Vi medverkar gärna till kreativa lösningar och vi samarbetar över alla revirgränser. Gör ni det?
 
Sveriges Pensionärsförbund   SKTF
Barbro Westerholm    Ann-Britt Aldeman
Förbundsordförande   Äldreombudsman"


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips