Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2004-08-14

 

Något är annorlunda - ny bok om demens

"Vilka får demens och kan vetenskapen på något sätt hjälpa dem som drabbas? Är mild glömska ett första tecken på demens? Hjälper bromsmediciner och hur snart kommer ett vaccin? Hur kan demenssjuka och deras anhöriga få stöd på ett värdigt sätt?

De frågorna berör oss alla: som anhöriga, som anställda i äldreomsorgen, som åldrande.
I den här boken ger några av Sveriges främsta demensforskare sina svar. Boken är en lättillgänglig kunskapsöversikt som sammanfattar den senaste forskningen på flera områden, skriven av vetenskapsjournalisten Sara Bergqvist Månsson. Här kan du också läsa mer om hur en demensutredning går till."|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips